CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Den Breejen

Met deze pagina van de Den Breejen website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is besloten om de CO₂-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Den Breejen zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Den Breejen omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

A | INZICHT

Den Breejen heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2015 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE

Den Breejen heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Den Breejen communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.
Den Breejen wil in de CO2  en het verbruik van schaarse middelen ten gevolgen van productie en levering van onze producten reduceren.

D | PARTICIPATIE

Den Breejen neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is  het initiatief Nederland CO2  Neutraal. ( http://nlco2neutraal.nl/)

 Nederland CO2 Neutraal

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn!  Dat is de boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Den Breejen:

Archief:

CO2-reductiedoelstellingen
Basisjaar 2015 gegevens

—————————————

CO2 Reductieplan 2017-H2(2).pdf

CO2-reductieplan 2019 (1.B.1 3.B.1) Versie 2.1 opgesteld april 2019

CO2-reductieplan 2019 – 2021 (1.B.1 3.B.1) Versie 2.2 opgesteld 9 mei 2019

CO2-reductieplan 2019 – 2021 (1.B.1 3.B.1) Versie 2.3 revisie op 8 juli 2020

Communicatiebericht 2017-H1(1).pdf

Communicatiebericht 2017-H2.pdf

Communicatiebericht 2018-H1.pdf

Communicatiebericht 2018-H2

Communicatie bericht 2019-H1.pdf

Communicatiebericht 2019-H2.pdf

Certificaat GroenGarant Den Breejen

Deelname Keteninitiatief

CO2 Certificaat Niveau 3 Den Breejen Cruquius

CO2 Bewust Certificaat niveau 3 Den Breejen Cruquius Holding BV tm 11 mei 2022