In Hoofddorp zijn wij vorige week in opdracht van Scheffer en Sminia gestart met het bouwrijp maken voor een tijdelijke huisvesting van Buko Algeco. We hebben de bouwinrit gemaakt en na het groen verwijderen zullen we starten met het ontgraven van de watergang en bouwputten.